ETS Endoskopi Satış ve Profesyonel Teknik Servis Hizmetleri

ETS Endoscopy Sales and Professional Technical Services

Firmamız 13 Yıllık bilgi ve tecrübesi ile endoskopi satış ve teknik servis hizmetlerine devam etmektedir. Amacımız kaliteli , profesyonel, hızlı ve çözüm odaklı cihaz satış ve teknik servis hizmeti sunmaktır. Firmamız hastane ve sağlık kurumlarının hizmetlerini aksatmadan yedekli cihazlar sunarak servis sürecindeki aksaklıkları ortadan kaldırarak hizmet vermektedir.

Our company continues to provide endoscopy sales and technical service with 20 years of knowledge and experience. Our aim is to provide high quality, professional, fast and solution-oriented device sales and technical service. Our company provides services by eliminating the disruptions in the service process by providing backup devices without interrupting the services of hospitals and health institutions.

Rigit Onarımını gerçekleştirdiğimiz ekipmanlar


 • Marka bağımsız tüm endoskopik kameralar
 • Endoskopik Xeon ve Halojen Işık Kaynakları
 • İnsüflatörler
 • Endoskopik Aspirasyon ve İrigasyon Sistemleri
 • Koterler ve Aksesuarları
 • Endoskopik amaçlı Monitörler
 • Delici, Kesici Motorlar ve Shawer Sistemleri
 • Fiberoptik Kabloları
 • Rijit Tüm Teleskoplar (URS,Perkütan Nefraskop, Operatif Laparaskop)
 • Laparoskopik ve Diğer endoskopik amaçlı kullanılan el aletleri

Flexible Onarımını Gerçekleştirdiğimiz Ekipmanlar


 • Marka Bağımsız Tüm Kolonoskoplar
 • Marka Bağımsız Tüm Gastroskoplar,
 • Video Bronkoskop
 • Video Sigmoidoskop
 • Video Duedonoskop
 • Video Ve Fiber Sistoskoplar
 • Diğer Tüm Flexıble Endoskop Grupları
 • Video Prosesörler ,Işık Kaynakları

Equipment we repair Rigid

 • All endoscopic cameras regardless of brand
 • Endoscopic Xeon and Halogen Light Sources
 • insufflators
 • Endoscopic Aspiration and Irrigation Systems
 • Cautery and Accessories
 • Endoscopic monitors
 • Drilling, Cutting Motors and Shawer Systems
 • Fiberoptic Cables
 • All Rigid Telescopes (URS, Percutaneous Nephroscope, Operative Laparoscope)
 • Hand tools used for laparoscopic and other endoscopic purposes

Equipments We Perform Flexible Repairs

 • All Colonoscopes
 • All Gastroscopes,
 • Video Bronchoscope
 • Video Sigmoidoscope
 • Video Duedonoscope
 • Video and Fiber Cystoscopes
 • All Other Flexible Endoscope Groups
 • Video Processors, Light Sources